- Regisztráció

Regisztrációs feltételek

A Modern Alarm Kft. kis és nagykereskedés telepítők és viszonteladók részére kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít. A kedvezmény mértéke a forgalmazott mennyiség függvényében több árkategóriában változik. A kedvezményeket, csak a telepítők, ügynökök és viszonteladók részére tudjuk biztosítani. Egyéni vásárlóinkat listaáron tudjuk kiszolgálni.

A regisztrációhoz szükséges egyéb adatok:

Telepítők esetén kamarai azonosító.
Viszonteladók és ügynökök esetén társasági szerződés vagy cégbejegyzés.

A honlapon látható árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, általuk szerződéses jogviszony nem jön létre, követelés ezek alapján nem támasztható a Modern Alarm Kft.-vel szemben.
A Modern Alarm Kft., mint a honlap üzemeltetője fenntartja az előzetes értesítés nélküli árváltoztatás, a műszaki tartalom megváltoztatásának és az elírás, tévedés jogát.
Az ezekből fakadó esetleges elmaradt haszonért, anyagi, vagy egyéb kárért nem vállal felelősséget! Konkrét ajánlatkérés miatt kérjük, keressen meg minket írásban, az info@modernalarm.hu, vagy a rendeles@modernalarm.hu e-mail címen.
A honlapon fellelt tévedéseket, elírásokat az info@modernalarm.hu e-mail címen jelezheti számunkra

ÁSZF

A szerződés tárgya

A vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát a Modern Alarm Kft. által eladásra kínált termékek képezik. Vásárló a vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy pontosan azt a terméket rendelhesse, melyre szüksége van. Ha kérdés merülne fel, keresse a Modern Alarm Kft. munkatársait.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (1143 Budapest, Kassák Lajos utca 61.) tudja átvenni, vagy előzetes kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

A szerződés, rendelési folyamat
Megrendelő megrendelése elküldésével az Modern Alarm Kft. vásárlójává válik. A megrendelés, a Modern Alarm Kft. írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
A webáruházban a rendelési folyamat első lépése a regisztráció. Ennek előfeltétele a vásárló által megadott élő telefonszám és e-mail.

A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal teheti a kosárba. A kosár aktuális tartalma az oldal bal alsó sarkában található. Szintén ott látható a kosárba helyezett termékek mennyisége, egységára és az összár.

Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosár megtekintése gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. Itt állíthatja be a szállítási feltételeket, törölheti a megrendelt termékeket és módosíthatja a darabszámokat.

Esetleges adatbeviteli hibák javítására a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük nézze át figyelmesen a megadott szállítási címet, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei
A Modern Alarm Kft. ingyenesen szállítja házhoz a megrendelt termékeket amennyiben a megrendelés nettó összértéke legalább 20 000 Ft, és a megrendelt termék súlya akkumulátor és/vagy kábel esetén nem haladja meg a 15 kg-ot (ekkor egyedi kalkuláció kérhető a szállításra). Egyéb esetben a házhozszállítás díja az ország egész területén egységesen bruttó 1 905 Ft. A fizetés előre utalással, az átvétel helyszínén készpénzben, vagy a Modern Alarm Kft.-vel kötött szerződésben foglaltak szerint történik.
A szállítási feltételek a  Szolgáltatások/Házhozszállítás menüpontjában foglaltak szerint érvényesek (a részletekhez kattintson ide).

Jótállás, szavatosság, garancia
Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Modern Alarm Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.
Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket Modern Alarm Kft. a vásárlói számára is biztosít. Az egy évnél hosszabb garancia pontos feltételeit az adott termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezen feltételeket előre ismertetjük kedves vásárlóinkkal.
A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Modern Alarm Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Modern Alarm Kft. kötelezettsége.
Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Modern Alarm Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.
A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Modern Alarm Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Ha vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Modern Alarm Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

Jogérvényesítés
Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e, máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Modern Alarm Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi
kifogásról. A Modern Alarm Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Az elállás joga
A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben azt a webshopon keresztül vásárolta. Ebben az esetben A Modern Alarm Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ilyen szolgáltatás például a házhozszállítás, a szoftverinstallálás és az egyéb szolgáltatások. 
A Modern Alarm Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be, és erről a tényről fogyasztót előre tájékoztatták.

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban jelezze, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

Egyéb feltételek

A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés semmissé teheti a termék garanciáját.

Termék egyéni elbírálás szerinti, eseti visszavásárlása

Alapvetően nem gyakorlata a Modern Alarm Kft.-nek az értékesített termékek visszavásárlása.
Ettől eltérően, kivételes, jól indokolható esetben, az elállás jogát valamint a hibás teljesítést nem kimerítően, a Modern Alarm Kft. eseti mérlegelés és elbírálás alapján, a Megrendelő / Vásárló / Fogyasztó kérésére úgy dönthet, hogy bizonyos, általa eladott tételeket visszavásárolhat.
A visszavásárlás indoklás nélküli megtagadásának jogát a Modern Alarm Kft. mindenkor fenntartja!

Az eseti visszavásárlás elbírálásának előfeltételei:

– Vásárlást igazoló, 2 hónapnál nem régebbi számla bemutatása (vagy annak sorszámának feltüntetése / bediktálása a kérelemkor);
– A számlán szereplő típusszám, valamint az egyedi termékazonosító kód / sorozatszám (ha van ilyen a terméknél) és a termék típusszáma és a rajta szereplő kód / sorozatszám megegyezik;
– Megrendelő / Vásárló / Fogyasztó előzetesen vállalja, hogy megfizeti a postai úton, vagy futárral visszajuttatott termék esetében a posta- vagy futárköltséget, mindkét szállítási irányba;
– A Megrendelő / Vásárló / Fogyasztó előzetesen vállalja, hogy megfizeti a 25 000 Ft nettó összegű, számlán szereplő darabárat meghaladó értékű termék esetében a mindenkori, darabonkénti, vissza nem térítendő, beszámításra nem kerülő 5 000 Ft +áfa bevizsgálási díjat.

A Modern Alarm Kft. új eszközöket forgalmazó kereskedelmi cégként nem ismerheti a termék értékesítés utáni tényleges sorsát, így azt akár  felszerelhették, kipróbálhatták már, mely esetben az használt állapotúvá vált, azaz nem felel meg a cég "Újként értékesíthető" elvárásainak.

Ilyen esetek lehetnek például: megváltozott belépési / hozzáférési kód; gyáritól eltérő beállítások a terméken; előzetesen on-line beregisztrált sorozatszám / termék; nem nullát mutató üzemóra-számláló; bejegyzések az eseménynaplóban; csavarozás nyomai a terméken; sérült / rongált / felszakított, eredetiséget igazoló matrica(ák); összefirkált, sérült, belső, vagy külső csomagolás; sérülés, használati nyomok a terméken stb.

A fenti, példakénti, de nem csak kizárólagosan ezekre a jelenségekre korlátozódó esetekben, a visszavásárlást mindenkor megtagadjuk, a bevizsgálási díj visszafizetése nélkül!

Amennyiben a visszajuttatott termék minden tekintetében megfelel a cég "Újként értékesíthető" elvárásainak, akkor a Modern Alarm Kft. vezetése dönthet annak visszavásárlásáról.

Szoftvereket, licenszeket, hardverkulcsokat, adathordozókat (HDD, SSD, Pendrive stb.), memóriakártyákat semmilyen esetben sem vásárolunk vissza, még bontatlan gyári csomagolásukban sem, ez alól nincsen eseti kivétel sem!